Naše usluge

Ovlašteni smo računovodstveni servis s 30 godina iskustva.

Uz ovlaštenje posjedujemo odgovarajuću kadrovsku strukturu, brinemo o zaštiti osobnih podataka, te provodimo mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Osiguravamo sigurnosne kopije podataka, posjedujemo procedure postupanja s poslovnim tajnama, te procedure postupanja u slučaju poreznog nadzora i sl.

Posebno smo ponosni na ovlaštenje za računovodstvenog forenzičara

Koje potvrđuje posjedovanje znanja temeljenih na istražiteljskim vještinama za potrebne sprečavanje i otkrivanje prijevara, ali i za pružanje cijelog niza ostalih usluga kao što su procjenjivanje ekonomske vrijednosti imovine i obveza, otkrivanje poreznih nepravilnosti, suzbijanje korupcije i sličnih usluga iz područja računovodstva.

Sve navedeno je jamstvo našim korisnicima koji su nam dali povjerenje za obavljanje računovodstvenih usluga.

Your smile is your logo, your personality is your business card,
how you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark.

Na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
u mogućnosti smo Vam ponuditi:

Konstantnim edukacijama podižemo kvalitetu naših usluga prema vama...

Svaka osoba, fizička ili pravna, dužna je plaćati državi poreze!
Porezni kontroling u praksi ima glavnu ulogu i značaj u sprječavanju: malverzacija, sive ekonomije, utaje poreza.

Elektronička predaja obrazaca: