Usluge za obrte i slobodna zanimanja

Samostalnu djelatnost obavljaju fizičke osobe – porezni obveznici koji su dužni utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Dohodak od samostalnih djelatnosti je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Temeljno načelo evidentiranja u poslovnih događaja u poslovnim knjigama je načelo blagajne. Navedeno znači da se primici i izdaci od poslovnih događaja utvrđuju tek pri uplati odnosno isplati.

Porezni obveznici koji utvrđuju dohodak od samostalnih djelatnosti prije početka poslovanja podnose prijavu upisa u Registar poreznih obveznika nadležnoj ispostavi Porezne uprave na obrascu RPO.

Usluge za obrte i slobodna zanimanja

Jedan od načina oporezivanja poreza na dohodak kod obrta je paušalni obračun poreza. Paušalni obrt je način oporezivanja koji podrazumijeva plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, umjesto utvrđivanja porezne obveze na temelju poslovnih knjiga, a granica primitaka je 300.000,00 kn.

Kad se penješ stepenicama uspjeha, uvijek pozdravi one koje budeš sreo, jer ih opet možeš sresti kada budeš silazio.

Usluge za paušalne obrte