Usluge za građane

Porezna rezidentnost građana

Nerezident podliježe plaćanju poreza na dohodak samo na dohodak ostvaren u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka).
Rezident jedne države podliježe plaćanju poreza na dohodak na ukupni dohodak koji ostvari u tuzemstvu i inozemstvu (načelo svjetskog dohotka).
Porezna rezidentnost određuje u kojoj je državi fizička osoba obvezna prijavljivati ostvarene dohotke, odnosno koja država ima primarno pravo oporezivanja ostvarenih dohodaka.
Da bi se pravilno obračunao porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja potrebno je primijeniti ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno na prvom mjestu potrebno je utvrditi rezidentnost primatelja dohotka.

Usluge za građane