STANDARDIZACIJA BILJEŠKI – Rasterećenje mikro i malih poduzetnika u sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Odbor) je 2020. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN 105/2020) prema kojoj je specificirao koje su općenite informacije mikro i mali poduzetnici dužni objaviti u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje. Navedenom odlukom određene su i informacije koje mikro i mali poduzetnici ne primjenjuju. Odbor je 2022. godine donio još jednu Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN 150/2022) prema kojoj su dodatno pojašnjene odredbe iz 2020. godine. Nakon donošenje navedenih odluka Odbor je pratio njihovu primjenu te je utvrdio da mikro i mali poduzetnici nejednako i nekonzistentno sastavljaju bilješke. Zbog te činjenice Odbor je izradio standardizaciju bilješki za mikro i male poduzetnike koje preporučuje da se koriste prilikom njihovog sastavljanja.

Standardizirani obrazac bilješki