Shema prikaza prikupljanja podataka za obračun plaća

Informirajte se o novim obavezama, od 1. prosinca se mijenja obračun plaća.

Pogledajte shemu prikaza prikupljanja podataka kako bi se plaća mogla ispravno obračunati, u kojoj velikim djelom sudjeluju sami poduzetnici, a koju je napravila sekcija računovođa HOK-a.