Razmjena računa u javnom i privatnom sektoru putem FINA-e

eRačun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

E-RAČUNI prezentacija izvor HGK

Što je e-račun ? (Direktiva 2014/55/EU)
Implementacija EU Direktive u nacionalnom okruženju
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Koje su prednosti razmjene e-računa?
Zakonski preduvjeti za pravovaljanost računa
Informacijski posrednik vs. Dobavljač ERP sustava
Fina e-Račun za državu
Izdavatelji e-računa prema obveznicima javne nabave
Fina e-Račun za poslovne korisnike (B2B)
Fina e-Arhiv