Računovodstvene usluge i savjetovanje

Računovodstvo ima važnu ulogu u poslovanju svakog poduzeća te je ujedno potpora poslovanju poduzetnika kako bi što lakše savladali mnogobrojne prepreke koje su vezane uz porezne propise i zakonsku regulativu, odnosno norme.

Naš cilj je cjelovita usluga podrške, vođeni zajedničkom sinergijom koračamo u smjeru razvijajući kompetencije i stručnost za stvaranje i osiguranje sigurne budućnosti svakog poduzetnika.

Naša vrijednost je znanje i odnos temeljimo i gradimo na suradnji i povjerenju. Pratimo poduzetnike od samog početka njihove registracije u državnim institucijama, te uz računovodstvene usluge nudimo razne administrativne i savjetodavne usluge.

Obavljanje računovodstvenih poslova razlikuje se od unosa financijskih podataka u poslovne knjige, preko obračuna pojedinih financijskih vrijednosti do ocjene financijskog stanja i poslovnog uspjeha poduzeća, te planiranja poslovnog plana.

Obavljanje navedenih poslova jednostavnije je ako se primjeni modernizacija vlastitog poslovanja sa sinergijom računovođe putem digitalizacije poslovnog rješenja kroz cloud softversku podršku za razmjenu informacija. Na navedeni način strateški menadžment ima pristup trenutnim informacijama, povećava konkurentnost na tržištu te tako omogućuje kvalitetan razvoj poslovanja vlastitog poduzeća.

Umjesto da se unaprijed brinemo, bolje je da unaprijed razmišljamo i planiramo.

Računovodstveno-knjigovodstvene usluge:

Čimbenici koji utječu na cijenu računovodstvenih usluga:

Napomena

Uz gore navedeno na konačnu cijenu računovodstvenih usluga utječe i utrošeno vrijeme obrade specifičnih situacija.