Priopćenje Porezne uprave

Povezano uz vijesti koje su prenijeli određeni portali o akciji USKOKa i policije u kojoj je uhićena visokorangirana osoba u Poreznoj upravi, Porezna uprava daje sljedeće priopćenje.

Porezna uprava ističe da primanje mita ili bilo koje drugo slično ponašanje predstavlja skandalozno i sramotno ponašanje, za koje ne može biti nikakvog opravdanja i prema kojem Porezna uprava ima nultu toleranciju. Takvo ponašanje pojedinca nanosi nenadoknadivu štetu cijeloj Poreznoj upravi i svim službenicima koji savjesno i časno obavljaju svoje dužnosti. Stoga će Porezna uprava surađivati sa svim institucijama, kako bi se utvrdile sve potrebne činjenice te kako bi se nedvojbeno utvrdilo o kojim radnjama se radi.

IZVOR: Porezna uprava