Poslovna i porezna savjetovanja

Savjetovanje u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja
Izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava
Izrada svih potrebnih izvještaja za državne institucije