doprinosi inozemstvo

Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

DOPRINOSI

Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu ne plaća se za službena putovanja u države članice EU niti za države s kojima RH ima potpisan Ugovor o socijalnom osiguranju (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska).

Rok za uplatu: do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

GodinaOsnovica za obračunIznosi doprinosa za 1 dan=28/29 danaIznosi doprinosa za 1 dan=30 danaIznosi doprinosa za 1 dan=31 dan
2016.2.812,95 kn19,40 kn18,75 kn18,15 kn
2017.2.940,82 kn21,01 kn19,61 kn18,97 kn
2018.3.047,60 kn21,77 kn20,32 kn19,66 kn
2019.3.210,24 kn22,93 kn21,40 kn20,71 kn
2020.3.321,96 kn22,91 kn22,15 kn21,43 kn

Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu ne plaća se za službena putovanja u države članice EU niti za države s kojima RH ima potpisan Ugovor o socijalnom osiguranju (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska).

Rok za uplatu: do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

GodinaOsnovica za obračunIznosi doprinosa za 1 dan=28/29 danaIznosi doprinosa za 1 dan=30 danaIznosi doprinosa za 1 dan=31 dan
2016.2.812,95 kn19,40 kn18,75 kn18,15 kn
2017.2.940,82 kn21,01 kn19,61 kn18,97 kn
2018.3.047,60 kn21,77 kn20,32 kn19,66 kn
2019.3.210,24 kn22,93 kn21,40 kn20,71 kn
2020.3.321,96 kn22,91 kn22,15 kn21,43 kn