Porez na dohodak – Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava

Mišljenje Ministarstva financija – Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2023. godinu.

Pročitajte više o obrascima koji se primjenjuju u svezi s obračunom godišnjeg poreza na dohodak za 2023. ovdje.