Otkrivena velika porezna prijevara u EU!

Ured europskog javnog tužitelja, u suradnji s agencijama za provođenje zakona 14 država članica EU-a, proveo je istovremene istražne radnje, uključujući više od 200 pretraga, u vezi sa složenom shemom prijevare u vezi s PDV-om koja se temelji na prodaji popularne elektroničke robe.

Ova akcija provedena je u Belgiji, Cipru, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj i Španjolskoj. U okviru ove akcije EPPO-a nazvane “Operacija Admiral” već su provedene pretrage u Češkoj, Mađarskoj, Italiji, Nizozemskoj, Slovačkoj i Švedskoj 12. i 13. listopada 2022.

Bez EPPO-a, za pripremu ovakve operacije bile bi potrebne godine, ili što je vjerojatnije, nikad se ne bi dogodila. Kada je riječ o prijevarama u vezi s PDV-om, iz nacionalne perspektive, štete se mogu procijeniti kao relativno male ili nepostojeće ili čak ostati neotkrivene. No, treba gledati širu sliku, a EPPO-u je trebalo manje od 18 mjeseci od početnog izvješća o zločinu do otkrivanja cijele mreže organiziranih kriminalnih skupina, odgovornih za nevjerojatne gubitke od 2,2 milijarde eura poreznim obveznicima EU-a. Vjerujem da je ovo do sada najveća europska prijevara s PDV-om – kazala je Laura Kövesi, europska javna tužiteljica.

Prema EPPO-u, prevarantska je shema funkcionirala na sljedeći način:

Kompanija A bi drugoj kompaniji, nazovimo je B, preko granice prodavala elektroničke proizvode, a ovi ne bi imali obvezu plaćanja poreza. Kompanija A bi onda dostavila robu u skladišta u nekoj drugoj državi, a kompanija B bi prodavala tu robu preko interneta. Konačni kupci smješteni u EU su naručivali robu online, plaćali porez na svoje pošiljke i dobivali naručenu robu na svoje adrese.

Kompanija B bi onda poslala fakture internetskim trgovinama koje su prodavale robu, a od njih bi primala novac uključujući i sredstva za porez. Novac je na ime poreza trebao biti uplaćivan u državni proračun, no umjesto toga kompanija B bi uplatila novac na off shore račune i potom bi se ugasila pa poreznici u svakoj pojedinoj državi ne bi mogli naplatiti porez.

Zemlje zahvaćene ovim zločinom:

Osamnaest mjeseci nakon primitka inicijalnog izvješća, EPPO sada razotkriva ono za što se vjeruje da je najveća prijevara PDV-a ikad istražena u EU-u.