Novosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u 2023.

Dana 16.12.2022. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizama koji je objavljen u “Narodnim novinama” br. 151/22.
Ministarstvo financija, Financijski inspektorat izradilo je letak s najvažnijim novostima koje se odnose na sektor revizorskih društava koji možete preuzeti ovdje.