Linkovi na pomoćne aplikacije

Uvid u sudski registar

Uvid u sudski registar, pretraga subjekata, objave sudskog registra, subjekata upisa...

Središnji registar osiguranika (REGOS)

REGOS se bavi vođenjem i održavanjem registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima...

Portal obrtnog registra RH

Pretraživanje baze podataka Obrtnog registra prema nazivu, vlasniku...

Uvid u registar stvarnih vlasnika

Podaci o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima pojedinih konkretnih pravnih subjekata...

Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Cilj provjere upisivanjem OIB-a i nadnevka računa je utvrđivanje da je dobavljač porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost na navedeni dan...

Uvid u podatke o OIB-u

Podaci o o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) pravnih i fizičkih osoba...

Pogledajte više...