Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN RH) na novoj platformi

1. siječnja 2024. godine započela je obveza korištenja nove IT platforme za sve naručitelje javne nabave koja je prvi puta predstavljena krajem rujna 2023. Novom Elektroničkom Oglasniku Javne Nabave (EOJN RH) možete pristupiti ovdje.

„Stari“ EOJN RH će biti u funkciji do zadnje objave ugovora po sklopljenim okvirnim sporazuma, odnosno sve dok bude potrebno.

Krajnji cilj je znatno smanjiti radno opterećenje osoblja koje je uključeno u procese javne nabave putem reinženjeringa i digitalizacije poslovnih procesa, dok istodobno pruža olakšanje poslovnom okruženju gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupcima javne nabave.

Kao i do sada, i nova EOJN platforma podržava rad u postupcima javne nabave tijelima javne uprave, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, javnim poduzećima i gospodarskim subjektima, uključujući mikro, male i srednje poduzetnike.

Uvidom u objavljene postupke javne nabave u novom EOJN RH, uočene su nepravilnosti koje se odnose na izradu dokumentacije o nabavi (DoN). Na javnanabava.hr se navodi da je primijećeno da pojedini naručitelji, uz generiranu DoN iz sustava EOJN RH, u dijelu gdje je omogućeno učitavanje tehničke dokumentacije specifične za predmet nabave kreirane izvan sustava, učitavaju cjelovitu dokumentaciju o nabavi, kao što je to bio slučaj u „starom“ EOJN RH.

Objavljene su videosnimke online edukacija/radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine za rad u novom EOJN RH:

Videosnimci radionice za naručitelje.

Videosnimci radionice za ponuditelje.